Arbetsmiljö på en arbetsplats

 • arbetsmiljö på en arbetsplats
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam.

  Fysisk arbetsmiljö

  På varje arbetsplats ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. De risker som finns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn ska formuleras.


  Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Det handlar om allt från möbler och maskiner till ledarskap och stress. Arbetsgivaren har ansvar för att följa arbetsmiljölagen och skapa en bra arbetsmiljö, men alla som jobbar där ska också bidra. Ju mer du lär dig om arbetsmiljöfrågor desto mer kan du påverka den.
 • Vad är arbetsmiljö

  Arbetsmiljö - så funkar det. Materialet tar upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats och på skolor. Med internationella utblickar och en historisk tillbakablick. Materialet kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. I den nya upplagan har fokus lagts på juridik.


  Arbetsmiljö utbildning

   På en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts skall också skyddsombud utses. Skyddsombuden (kan också benämnas arbetsmiljöombud) utses antingen av den lokala arbetstagarorganisationen (fackklubb) som brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren eller, om sådan saknas, av arbetstagarna.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö


 • Vad är en bra arbetsmiljö

  Att stanna på en sådan arbetsplats är inte ett bra recept för din hälsa och arbetsliv. 2. Är det dålig energi på arbetsplatsen? En ohälsosam psykosocial arbetsmiljö har ofta en nedbrytande effekt på människors humör, vilket gör just humöret till ett bra verktyg när man undersöker om en arbetsplats har problem.

   Psykosocial arbetsmiljö

  Din arbetsmiljö har inflytande på ditt vardagliga liv, på din hälsa och hur bra du gör ifrån dig på jobbet. En bra arbetsmiljö skapar en attraktiv arbetsplats och goda arbetsförhållanden som gör att du trivs. Både du som arbetstagare och din arbetsgivare tjänar på att ha en god psykosocial arbetsmiljö.

  Arbetsmiljölagen

  Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Arbeta med arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket Vissa funktioner såsom "dela sidan" och "Lyssna" kräver att du aktiverar javascript.